• Plannen fusielocatie dit najaar naar de raad

    (Uit Dorpsgenoten van 1 juli 2020 door de redactie/John de Waard)

    Nadat de Raad van State de vaststellingsprocedure rond het bestemmingsplan voor de nieuwe fusielocatie had afgekeurd, zit er nu eindelijk weer wat schot in de zaak. Zoals het er nu naar uitziet ziet wethouder Klaas Valkering geen reden meer om te twijfelen dat het aangepaste plan ergens in september, uiterlijk oktober opnieuw aan de raad kan worden voorgelegd. De Raad van State had het college opgedragen een aantal zaken dat ontbrak in de onderbouwing van de plannen verder uit te zoeken en vervolgens het plan opnieuw aan de raad voor te leggen. Daarnaast speelt de stikstofproblematiek, net als landelijk, ook voor dit plan een belangrijke rol. Valkering: ‘We moesten bijvoorbeeld veel gedetailleerder kunnen meten en rapporteren hoe het precies met de stikstofuitstoot zat, zowel op de huidige locaties als op de nieuwe locatie. Echter, dat uitzoeken duurde nogal wat langer doordat de Raad van State in die periode ongeveer 400 plannen van Noord-Hollandse gemeenten heeft teruggefloten. Al die plannen moeten worden aangepast en elke gemeente wil dat zo snel mogelijk voor elkaar hebben. Zo ook met de uitvoering van het onderzoek naar de effecten van het gebruik van bestrijdingsmiddelen rondom de Zeevogels-locatie. Die zou in onze plannen beschikbaar (kunnen) komen voor bollengrond, indien de behoefte er is, maar dan moet er wel voldoende capaciteit zijn. Die is vervolgens weer afhankelijk van de spuitvrije zone voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Kortom, ook daar ging weer veel tijd inzitten, doordat de bureaus die dit soort onderzoeken doet tot aan hun nek in het werk zitten. Overigens zijn we met betrekking tot de stikstofproblematiek ook nog druk bezig met het uitwerken van een alternatieve optie om te kunnen voldoen aan de stikstofeisen en directe compensatie van eventuele stikstofuitstoot. Ook dat ziet er positief uit, dus ik denk dat we na de zomer snel stappen kunnen maken.’

    Zodra de plannen zijn vastgesteld door de gemeenteraad kunnen eventuele bezwaarmakers zich in het uiterste geval opnieuw tot de Raad van State wenden. Valkering denkt echter dat gezien de vorige reactie van die Raad van State en de aanvullingen op het plan die nu worden gerealiseerd, er een goede kans bestaat dat die tweede gang eventueel een stuk sneller kan verlopen. ‘De oude bezwaren die eerder al niet-toegankelijk of ongegrond zijn verklaard gaat de Raad van State niet weer opnieuw in overweging nemen. Alleen als er echt nieuwe zaken worden aangedragen of als niet is voldaan aan de eerdere eisen van de Raad van State zullen die worden meegewogen.’

    Foto (Dirk Hol) - Wethouder Klaas Valkering is optimistisch over de voortgang van de plannen met betrekking tot de nieuwe fusielocatie.