• Nieuwe spelregels seizoen 2020-2021

  Als je een spel speelt is het handig om de spelregels te kennen. De KNVB heeft er, met ingang van heden, een aantal gewijzigd. Handig om deze even door te nemen. Scheelt weer een onnodige discussie met de scheidsrechter. Hij of zij weet het immers wel.
   
   
  De tekst:
   

  SAMENVATTING VAN DE SPELREGELWIJZIGINGEN 2020/’21
  Onderstaand een vereenvoudigde opsomming van de belangrijkste veranderingen/aanpassingen.

  Regel 1 - Het speelveld
  • Doelpalen en de doellat mogen een combinatie van de vier basisvormen zijn

  Regel 10 - De uitslag van de wedstrijd bepalen
  • Gele kaarten (GK) en vermaningen worden niet meegenomen in de strafschoppenserie
  • Zie ook de spelregelwijzigingen van regel 14 met betrekking tot de strafschoppenserie
  Regel 11 - Buitenspel
  • Opzettelijk hands door een verdediger wordt beschouwd als ‘bewust spelen van de bal’ voor
  de beoordeling van buitenspel

  Regel 12 - Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
  • Hands
  o De grens tussen de schouder en de arm wordt beschreven als de onderkant van de
  oksel (zie het diagram op pagina 21)
  o ‘Onopzettelijk’ hands door een aanvaller (of teamgenoot) wordt alleen bestraft als het
  gebeurt ‘onmiddellijk’ voor een doelpunt of een duidelijke scoringskans
  • Een doelverdediger kan een gele kaart ontvangen of worden verwijderd wegens het
  onreglementair voor de tweede keer raken van de bal na een spelhervatting (bijv. doelschop,
  vrije schop etc.) zelfs als het aanraken met de hand of arm gebeurt
  • Elke overtreding (niet enkel een fysieke overtreding) die een veelbelovende aanval beïnvloedt
  of stopt, moet worden bestraft met een gele kaart
  • Een speler die niet de vereiste 4m afstand in acht neemt bij een scheidsrechtersbal moet een
  gele kaart ontvangen
  • Als de scheidsrechter voordeel geeft, of een ‘snelle’ vrije schop toestaat, in het geval van een
  overtreding die een veelbelovende aanval verhindert of onderbreekt, dan wordt de gele kaart
  niet gegeven

  Regel 14 - De strafschop
  • Een overtreding door de doelverdediger wordt niet bestraft als de strafschop het doel mist of
  terugkomt van paal of lat (zonder aanraking van de doelverdediger) tenzij de overtreding de
  nemer duidelijk beïnvloedde
  • De doelverdediger krijgt een vermaning voor de eerste overtreding; het is een gele kaart voor
  elke volgende overtreding(en)
  • De nemer wordt bestraft als de doelverdediger en de nemer op exact hetzelfde moment een
  overtreding begaan